2016 жылдың алғашқы тоғыз айындағы ҚМГ БӨ операциялық нәтижелері

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ («ҚМГ БӨ», «Компания») 2016 жылдың алғашқы тоғыз айының операциялық нәтижелерін жариялайды.

Өндіру

2016 жылдың алғашқы тоғыз айында  «Қазгермұнай» БК» ЖШС (ҚГМ), CCEL (CCEL) және «ПетроҚазақстан Инк.» (ПҚИ) компанияларындағы үлестерді есептегенде, ҚМГ БӨ 9 134 мың тонна (тәулігіне 246 мың баррель) мұнай өндірді, бұл 2015 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 1%-ға кем. 

«Өзенмұнайгаз» АҚ (ӨМГ) 4 181 мың тонна (тәулігіне 112 мың баррель) өндірді, бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 2% артық. «Ембімұнайгаз» АҚ (ЕМГ) 2 122 мың тонна (тәулігіне 57 мың баррель) өндірді, бұл 2015 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 1%-ға көп. Нәтижесінде ӨМГ мен ЕМГ жалпы өндіру көлемі 6 303  мың тоннаны (тәулігіне 169 мың баррель) құрады, бұл 2015 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 1% артық.

CCEL, ҚГМ және ПҚИ компанияларындағы өндіруде ҚМГ БӨ үлесі 2016 жылдың алғашқы тоғыз айында  2 831 мың тоннаны (тәулігіне 77 мың баррель) құрады, бұл 2015 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 6% кем, және негізінен ПҚИ компаниясындағы мұнай өндіру көлемінің  азаюына байланысты.

Шикі мұнай жеткізілімдері және мұнай өнімдерін сату

2016 жылдың алғашқы тоғыз айында ӨМГ  және ЕМГ  сатқан шикі мұнай 6 283  мың тоннаны (тәулігіне 166 мың баррель) құрады, оның ішінде  3 743 мың тонна (тәулігіне 99 мың баррель) шикі мұнай экспортқа,  бұл жалпы сатылым көлемінің 60% құрайды; және 2 540 мың тонна (тәулігіне 67 мың баррель) шикі мұнай ішкі нарыққа. Бұдан басқа, 4 мың тонна мұнай өнімдері ішкі нарыққа сатылды.

2016 жылдың алғашқы тоғыз айында ӨМГ және ЕМГ-дан ішкі нарыққа жөнелтілген 2 540 мың тонна (тәулігіне 67 мың баррель) шикі мұнайдың 1 981 мың тоннасы (тәулігіне 52 мың баррель) Атырау мұнай өңдеу зауытына (АМӨЗ) және  559 мың тоннасы (тәулігіне 15 мың баррель)  Павлодар мұнай-химия зауытына (ПМХЗ) жеткізілді.  

2016 жылдың бірінші тоқсанында, дербес мұнай процессингі[1] схемасына өткенге дейін, ішкі нарыққа жеткізілімдер 830 мың тонна мұнайды құрады. 2016 жылдың сәуір-қыркүйегінде ішкі нарыққа одан әрі өңделу үшін 1 710 мың тонна мұнай жеткізілді. 

Дербес мұнай процессингі схемасына сәйкес 2016 жылдың сәуір-қыркүйек айларында  мұнай өнімдерін сату 1 519 мың тонна мұнай өнімдерін құрады.  Мұнай өнімдерін сату көлемі бойынша толық ақпарат төменде №2 кестеде  берілген.

CCEL, ҚГМ және ПҚИ компанияларының сату көлеміндегі ҚМГ БӨ  үлесі 2 769 мың тонна мұнайды (тәулігіне 75 мың баррель) құрады, оның 1 416 мың тоннасы (тәулігіне 37 мың баррель) экспортқа шығарылды, бұл – компаниялардың жалпы сату көлемінің 51%-ын құрайды. Ішкі нарыққа сатылым 1 353 мың тоннаны (тәулігіне 38 мың баррель) құрады.

2016 жылдың алғашқы тоғыз айында мұнай жеткізілімдері төмендегідей өзгерді: жалпы өндіру көлеміндегі экспорт үлесі 50 %-дан 56 %-ға дейін, ішкі нарыққа жеткізулер 38%-дан 43 %-ға дейін өсті және Ресейге (Үкіметаралық келісім) жеткізулер 11%-дан нөл пайызға дейін қысқарды.

№1 кесте

2016 жылдың тоғыз айында мұнай өндіру және сату

 

мың. тонна

 

 Тәулігіне мың баррель

 

9 Ай2015

9 Ай2016

г/г, %

9 Ай2015

9 Ай2016

Мұнай өндіру көлемі

 

 

 

 

 

ӨМГ

4 115

4 181

 

2%

 

111

112

ЕМГ

2 104

2 122

 

1%

 

57

57

 ӨМГ және ЕМГ барлығы

6 219

6 303

 

1%

 

168

169

ҚГМ, 50%

1 127

1 100

 

-2%

 

32

31

CCEL, 50%

803

793

 

-1%

 

20

19

ПҚИ, 33%

1 096

938

 

-14%

 

31

27

Барлық бірлескен кәсіпорындар

3 026

2 831

 

-6%

 

83

77

 Жалпы өндіру көлемі

9 245

9 134

 

-1%

 

251

246

Шикі мұнайды және мұнай өнімдерін сату көлемі

 

 

 

 

ӨМГ жәнеЕМГ

УАС

2 018

2078

 

3%

 

53

55

КТК

1 285

1 665

 

30%

 

34

44

Экспорт

3 303

3 743

 

13%

 

87

99

 АМӨЗ

1 715

1 981

 

16%

 

45

52

ПМХЗ

140

559

 

299%

 

4

15

ӨМГ мұнай өнімдерін сату

43

4

 

-91%

 

1

0

 Ішкі нарық

1 898

2 544

 

34%

 

50

67

 Ресей

916

-

 

-100%

 

24

-

 ӨМГ жәнеЕМГ барлығы

6 117

6 287

 

3%

 

161

166

Экспорт, % Барлық ӨМГ және ЕМГ өндіру

54%

60%

 

 

 

 

 

 Ішкі нарық, % Барлық ӨМГ және ЕМГ өндіру

31%

40%

 

 

 

 

 

Ресей% Барлық ӨМГ және ЕМГ өндіру

15%

0%

 

 

 

 

 

ҚГМ (50%)

Экспорт

343

356

 

4%

 

10

10

Ішкі нарық

775

742

 

-4%

 

22

21

 ҚГМ барлығы

1 118

1 098

 

-2%

 

32

31

CCEL (50%)

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт

562

747

 

33%

 

14

18

Ішкі нарық

160

0

 

-100%

 

4

0

 Ресей

70

-

 

-100%

 

2

-

CCEL барлығы

792

747

 

6%

 

20

18

ПҚИ (33%)

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт

380

313

 

-18%

 

11

9

Ішкі нарық

685

611

 

-11%

 

19

17

ПҚИ барлығы

1 065

924

 

-13%

 

30

26

 Барлық бірлескен кәсіпорындар

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт

1 285

1 416

 

10%

 

35

37

Ішкі нарық

1 620

1 353

 

-16%

 

45

38

Ресей

70

-

 

-100%

 

2

-

 Барлық бірлескен кәсіпорындар

2 975

2 769

 

-7%

 

82

75

Экспорт, % Барлық БК өндіру

43%

51%

 

 

 

 

 

Ішкі нарық, % Барлық БК өндіру

55%

49%

 

 

 

 

 

Ресей, % Барлық БК өндіру

2%

0%

 

 

 

 

 

Экспорт % Барлық ҚМГ БӨ өндіру

50 %

56%

Ішкі нарық % Барлық ҚМГ БӨ өндіру

38%

                43%

 

 

 

 

 

Ресей % Барлық ҚМГ БӨ өндіру

11%

                 0%

 

 

 

 

 


№2 кесте

2016 жылдың тоғыз айындағы өндіріс және мұнай өнімдерін сату

Мұнай өнімдері

 Өндіріс

 Сату

мың тонна

АМӨЗ

ПМХЗ

Барлығы

АМӨЗ

ПМХЗ

Барлығы

Бензин Аи-80

           14,5

           14,8

           29,3

 

           14,5

           10,7

           25,2

Бензин Аи-92

         114,7

           54,9

         169,6

 

         107,7

           49,3

         157,0

Бензин Аи-95

           24,3

             7,1

           31,4

 

           14,3

             7,6

           21,9

 Дизель отыны

         455,90

           98,8

         554,7

 

         453,8

           92,6

         546,4

 Әуе отыны

             7,2

                  -

             7,2

 

             6,0

                  -

             6,0

Барлық ашық түстімұнай өнімдері

       616,6

       175,6

       792,2

 

       596,3

       160,2

       756,5

 Вакуумдық газойль

         232,9

                  -

         232,9

 

         232,9

                  -

         232,9

Мазут

         410,6

           39,3

         449,9

 

         407,9

           24,7

         432,6

Битум

                  -

           21,6

           21,6

 

                  -

           21,3

           21,3

 Барлыққаратүстімұнайөнімдері

       643,5

         60,9

       704,4

 

       640,8

         46,0

       686,8

Сұйытылған газ

             5,9

           14,6

           20,5

 

             5,9

           14,3

           20,2

 Оттық жанар жағар май

           20,0

                  -

           20,0

 

           18,1

                  -

           18,1

Күкірт

             0,8

             1,5

             2,3

 

                  -

                  -

                  -

 Мұнайлы кокс

           34,8

           12,4

           47,2

 

           34,5

             2,0

           36,5

Бензол

             1,7

                  -

             1,7

 

             1,1

                  -

             1,1

 Басқалары

                  -

             6,7

             6,7

 

                  -

                  -

                  -

 Барлық басқа мұнай өнімдері

         63,2

         35,2

         98,4

 

         59,6

         16,3

         75,9

 Жоғалтулар

           77,7

           31,8

         109,5

 

                  -

                  -

                  -

 Барлығы

    1 401,0

       303,5

    1 704,5

 

    1 296,7

       222,5

    1 519,2


АНЫҚТАМА

ҚМГ БӨ 2015 жылдың қорытындысы бойынша мұнай өндіру көлемі жағынан Қазақстанда көшбасшылардың үштігіне кіреді. 2015 жылы компанияның өндіру көлемі «Қазгермұнай» БК ЖШС мен CCEL («Қаражанбасмұнай» АҚ) және «ПетроҚазақстан Инк.» компанияларындағы үлестерді есептегенде, 12,4 млн тоннаны (тәулігіне 251 мың баррель) құрады. ҚМГ БӨ үлесіндегі мұнайдың дәлелденген және болжамды қорларының көлемі, бірлескен кәсіпорындардағы үлесті есептегенде, 2015 жылдың соңындағы жағдай бойынша 193 млн тоннаны (1 409 млн баррель) құрады. Компанияның  акциялары Қазақстан Қор Биржасында, ал ғаламдық депозитарлық қолхаттары – Лондонның Қор Биржасында листингтен өтті. 2006 жылдың қыркүйегіндегі ІРО кезінде Компания 2 млрд.  астам АҚШ долларын тартты.


[1] 2016 жылдың сәуіріне дейін Компания  ішкі нарыққа жеткізілімдер бойынша міндеттемесін орындау үшін, өндірілген шикі мұнайдың бір бөлігін  «ҚазМұнайГаз-өңдеу жәнемаркетинг »АҚ-ына жеткізіп отырды. 2016 жылдың сәуірінен бастап  Компания шикі мұнайды АМӨЗ және ПМХЗ өңдей  және сату бойынша агент ретінде болып отырған ҚМГӨМ арқылы мұнай өнімдерін дербес сата бастады. 

пікір жазу

Пікір қалдыру үшін авторизациядан өтіңіз:

пікірлер

Яндекс.Метрика