РУС ENG КАЗ

«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ

Стратегиясы мен миссиясы


Миссиясы

Қазақстан Республикасының ұлттық әл-ауқатын арттыру және болашақ ұрпақ үшін ұзақ мерзімді тұрақтылықты қамтамасыз ету


Пайымы

Жоғары қаржылық көрсеткіштер мен инвестициялардан түсетін кірісті қамтамасыз етуші, сондай-ақ портфельді алдыңғы қатарлы әл-ауқат қорлары деңгейінде дамытушы инвестициялық холдинг.


 • №1 стратегиялық мақсат: Компаниялардың тиімділігі

  Қордың басты мақсаттары мен мандаттарының бірі операциялық, өндірістік, қаржылық тиімділік, коммерциялық қызмет және салынған капиталдан түсетін кірісті арттыру бөлігінде тиімділік көрсеткіштерін ұқсас әлемдік жетекші компаниялардың көрсеткіштерімен теңестіру есебінен портфельдік компанияларды тиімді басқару болып табылады. Қаржылық орнықтылықты нығайту, операциялық тиімділікті арттыру, өндірістік активтерді пайдалану тиімділігін арттыру, сондай-ақ Трансформациялау бағдарламасын іске асыру осы стратегиялық мақсатты іске асыру үшін бірінші кезектегі міндет болып табылады.


 • №2 стратегиялық мақсат: Портфельді басқару

  Портфельді тиімді басқару мақсатында Қор ағымдағы активтер портфелі мен инвестициялық жобаларды оңтайландыруды, қайта құрылымдауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында және ұзақ мерзімді перспективада шетелдік нарықтарда қаражатты қайта инвестициялау есебінен әртараптандыруды қамтамасыз етуді жоспарлап отыр.

  Қазақстан Республикасының Үкіметі бастамашылық еткен Жекешелендіру бағдарламасына белсенді қатысу портфельдік компанияларға Қазақстан экономикасына мемлекеттік сектордың қатысуын төмендетуге, еліміздің қор нарықтарын дамытуды ынталандыруға, корпоративтік басқаруды күшейтуге және жеке капиталды дамытуға мүмкіндік береді.


 • №3 стратегиялық мақсат: Тұрақты даму

  Қордың басты мақсаттарының бірі өз қызметінің және портфельдік компаниялар қызметінің орнықты даму қағидаттарына сәйкестігін, орнықты даму және ұзақ мерзімді перспективада экономикалық құнды құру үшін өзінің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мақсаттарының үйлесімділігін қамтамасыз ету болып табылады.

  Қор корпоративтік басқару және орнықты даму саласында жоғары деңгейге жетуді жалғастыруды, Қор мен портфельдік компаниялардағы корпоративтік басқару деңгейін көтеруді, кадрлық әлеуетті ұлғайта түсуді, «коммерциялық» ойлау және өзгерістерге дайын болу үшін жаңа мінез-құлық үлгілерін іске асыру кезінде меритократияның негізге алынатын қағидаттарын енгізуді қамтамасыз етуді жоспарлап отыр.

  Қор «жасыл экономика» қағидаттарын ұстануды қамтамасыз етіп, Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдаманың іс-шаралары мен индикаторларын іске асыратын болады.

Стратегиялық бастамалар

Компаниялардың
рентабельдігін арттыру
Портфельдік компаниялардың рентабельділігін арттыру Қордың басты міндеттердің бірі болып табылады. Қаржылық орнықтылықты нығайту, операциялық тиімділікті арттыру, бизнес-процестерді оңтайландыру және реинжинирингтеу, Қордың портфельдік компаниялары арасындағы синергияны қамтамасыз ету және портфельдік компаниялардың инвестициялық тартымдылығын арттыру бойынша бірқатар шараларды қамтамасыз ету жоспарланып отыр
Портфельдің құрылымын оңтайландыру
Портфельдің құрылымын оңтайландыру Қордың инвестициялар портфелін белсенді басқаруға көшуі үшін маңызды қадам болып табылады. Портфельдің құнын көтеру және оның кірістілігін ұлғайту мақсатында Қордың ағымдағы активтер портфелін қайта құрылымдау, инвестициялық жобаларды қайта қарау, заңды тұлғалар саны мен активтерді басқару деңгейлерін қысқарту және стратегиялық емес активтерден шығу міндеттері Қорға өз ресурстарын қайта бөлуге мүмкіндік беретін болады.
Кірістерді әртараптандыру
Активтерді белсенді басқару Қорға Қазақстанның экономикасы үшін әлеуетті мультипликативтік әсерге ие және кірістілігі жоғары активтерге/жобаларға басымдық бере отырып, портфель кірістілігін арттыруға, оны әртүрлі салаларға әртараптандыруға мүмкіндік береді.

Қазақстан Республикасындағы инвестициялар

Қор инвестицияларды Қазақстан экономикасының әртүрлі секторларын дамыту және Қазақстан экономикасы үшін стратегиялық маңызы бар жобаларды (негізгі мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес) дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген және жекеменшік сектордың дамуына кедергі келтірмейтін, "сары парақтар" қағидатымен белгіленген шектеулерді ескере отырып, Қазақстан Республикасы шегінде жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының шегінен тыс инвестициялар

Орта мерзімді және ұзақ мерзімді перспективада даму стратегиясы әртараптандыру арқылы кірістілікті арттыру, әл-ауқатты сақтау мақсатында ұлттық экономикамен және өнеркәсіппен байланысты емес Қазақстан Республикасынан тыс инвестицияларды бөлуді көздейді. Қор жетекші тәуелсіз қорлармен, сондай-ақ бірлескен тікелей инвестицияларды жүзеге асыру үшін басқа инвестициялық компаниялармен және қорлармен әріптестік қатынастар құрады, нәтижесінде олар Қазақстанның өнеркәсіп салаларымен
Корпоративтік басқару
және тұрақты даму
Орнықты даму бастамалары, корпоративтік басқару және корпоративтік мәдениет орнықты дамудың негізі және портфель құнына ықпал ететін шекті факторлары болып табылады.

Корпоративтік басқару

Қор тиімді басқаруды қамтамасыз ету, инвестициялық тартымдылықты арттыру және белсенді инвестор функциясын сәтті орындау мақсатында Қорда және портфельдік компанияларда Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ) корпоративтік басқару жөніндегі ұсынымдарына сәйкес корпоративтік басқарудың озық тәжірибесін енгізуді жалғастыруы қажет.

Адами капиталды дамыту

Тиімді корпоративтік мәдениетті қалыптастыру, меритократияның негізге алынатын қағидаттарын енгізу, адамдарды трансформациялау және «коммерциялық» ойлау мен өзгерістерге әзір болу үшін жаңа мінез-құлық модельдерін енгізу арқылы Қорда және портфельдік компанияларда персоналды дамыту бойынша үздік тәжірибелерді пайдалануды қамтамасыз етеді.

Демеушілік қызмет және әлеуметтік жауапкершілік

Қор демеушілік және қайырымдылық көмек көрсетуді жалғастырады. Көмектің бөлінуі қайта қаралуға және қоғам қажеттілігіне қарай басымдық берілуге тиіс. Ең үздік тәжірибелерге сүйене отырып, Қор денсаулық сақтауға, білім беруге, жастардың кәсіби дамуына, қоғамдастықты, қоршаған ортаны, өнер мен мәдениет мұрасын, білімді дамытуға, зерттеулерге, инновацияларға, ғылым мен технологияларға, бақытсыздыққа ұшыраған тұлғалар мен отбасыларына қолдау көрсетуге бағытталған әлеуметтік жобаларды қаржыландырады.

Тұрақты даму бастамалары

Қор қызметтің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік аспектілерін тиімді және сәтті басқару мақсатында жоғары этикалық стандарттарды ендіреді және сенімге негізделген корпоративті мәдениетті қалыптастырады, корпоративті басқаруды жетілдіреді, қаржылық орнықтылықты қамтамасыз етеді, адами капиталға инвестициялауды, экологиялық орнықтылықты қамтамасыз ету бойынша барлық шараларды қабылдайды.


2015 жылы қабылданған корпоративтік басқарудың жаңа
Кодексі Қорды компанияларын директорлар кеңесі арқылы тиімді
басқара білетін стратегиялық холдингке айналдыруды көздейді.1 Мб
«Самұрық-Қазына» АҚ
Корпоративтік басқару КодексіКорпоративтік басқаруҚоржын компаниялар
© 2009-2020 АО «Самрук-Қазына»
Соглашение о пользовании сайта «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
Посетителей: 543 266 уникальных | 1 984 888 всего