Ұйымдық құрылым

«Самұрық-Қазына» АҚ-ның заманауи және тиімді корпоративтік басқару жүйесі акционерлердің құқықтарын қорғап, инвесторларға пайда туралы, компанияның жағдайы мен оны басқару қағидалары туралы уақтылы және шынайы ақпарат береді. Корпоративтік басқару жүйесі акционерлердің құқықтары мен мүдделерін бұзуы мүмкін барлық тәуекелдерді мейлінше азайтады және жояды.

Компания қызметіне жалпы жетекшілікті, оның ағымдағы қызметтік міндеттерін шешу өкілеттілігі берілген Төраға бастаған компания Басқармасының Директорлар кеңесі жасайды.

«Самұрық-Қазына» АҚ-ның ұйымдық құрылымы

Директорлар кеңесі
Басқарма төрағасы
Корпоративтік хатшы қызметі
Ішкі аудит қызметі
Омбудсмен
Басқарма төрағасының кеңесшісі
Комплаенс қызметі
Қауіпсіздік және мемлекеттік құпияларды қорғау департаменті
Басқарма төрағасының активтерді басқару жөніндегі орынбасары
Активтерді басқару дирекциясы
Активтерді дамыту департаменті
Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор
Тең басқарушы директор
Экономика және жоспарлау департаменті
Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік департаменті
Корпоративтік қаржы департаменті
Қазынашылық департаменті
Стратегиялық даму жөніндегі басқарушы директор
Инвесторлармен байланыс департаменті
Стратегиялық даму департаменті
Трансформациялау, жекешелендіру және қайта құрылымдау жөніндегі басқарушы директор
Активтерді жекешелендіру және қайта құрылымдау департаменті
Құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директор
Құқықтық сүйемелдеу және әдіснама департаменті
Корпоративтік басқару департаменті
Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау департаменті
Операциялық қызмет жөніндегі басқарушы директор
Адам ресурстарын басқару департаменті
Жұртшылықпен байланыс департаменті
Сатып алуды бақылау және мониторинг қызметі
Операциялық қызмет департаменті
Ақпараттық технологиялар департаменті
Үкіметпен өзара іс-қимыл департаменті

*Қордың бекітілген штаттық кестесі 193 бірліктен тұрады.