Қоржын компаниялар

«Стратегия 2050» Қазақстанның алдына көтеріңкі міндет — экономикаға инвестициялар көлемін ұлғайту және 2050 жылға қарай әлемнің дамыған 30 елінің қатарына кіру үшін еңбек өнімділігін арттыру міндетін қояды. Қор компаниялары тобы бірқатар аса ірі активтерді иеленеді және Стратегия мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. 2014 жылғы қыркүйекте Қор Директорлар кеңесі Трансформация бағдарламасын мақұлдады. Бағдарламаны іске асыру қарқынды жүруде, Трансформацияға Қордан басқа 7 Қоржын компания тартылды.

Қордың портфельді компанияларының көрсеткіштері


Қордың портфельді компанияларының көрсеткіштері

Инвестиции в новые отрасли
Жаңа салаларға инвестиция тарту
Бұлар Қордың қазіргі іске асырылып жатқан жобалары. 2016 жылдан 2020 жылға дейін Қор өсуші портфельдік компаниялар инвестициялық жобаларына өз қаражатынан 352 млрд теңге бөлмек.
Отрасли преимущественного развития
Айрықша дамытылатын аймақ
Қордың жаңа жобаларына арналған басым салаларға химиялық және тау-кен өнеркәсібі, энергетика мен жоғары технологиялар жатады.