РУС ENG КАЗ

«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ


Компаниялар сенімге ие болу арқылы ғана табысқа жетеді. Болашақ инвесторлар үшін компанияның бизнесті ашық та, адал жүргізуі өте маңызды. Сондықтан да, «Самұрық-Қазына» АҚ өз жұмысын комплаенстің халықаралық талаптарына сай жүргізеді.

Комплаенс (ағылш.) «сәйкестілік». Осы қызмет компаниялардың ішкі рәсімдерінің халықаралық талаптарға сәйкестігін қадағалайды. Бұл бірінші кезекте үздік әлемдік тәжірибеден бастау алатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруға қатысты.

Комплаенстің негізі ретінде Қор Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ) стандарттарын алып отыр. Бұл стандарт сыбайлас жемқорлықпен күрестің барлық аспектілерін мейлінше толық қамтиды.

Қордың негізін қалаушы құндылықтары:

Қор жұмысындағы комплаенстің барлық аспектілерін Қызметкерлердің әдеп кодексі реттейді.

1 Мб
«Самұрық-Қазына» АҚ 2015 жылғы жылдық есебі (қысқаша нұсқасы)
1 Мб
Қызметкерлердің әдеп кодексі
Әлеуметтік және қайырымдылық жобалары туралы толығырақ

Қоржын компаниялар
© 2009-2018 АО «Самрук-Қазына»
Соглашение о пользовании сайта «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
Посетителей: 543 266 уникальных | 1 984 888 всего