Инвесторлар мен стейкхолдерлерге

«Самұрық-Қазына» АҚ үш бағытта инвестиция құяды:

Қаржылық инвестициялар

Стратегиялық инвестициялар

Тікелей инвестициялар

1. Қаржылық инвестициялар

Жекешелендіру

Жекешелендірудің 2021-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарына «Самұрық-Қазына» акционерлік қоғамы компаниялар тобының 25 активі енгізілген

5

сатылды

5

актив сатылды

20

сатуға дайындық процесінде

8

ірі актив IPO -ға / шығаруға немесе стратегиялық инвесторларға сатуға жатқызылған

12

актив басқа тәсілдермен бәсекелестік ортаға беруге жатқызылған

8

iрi актив

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ

«Air Astana» АҚ

«ҚазТрансГаз» АҚ

Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ

«Qazaq Air» АҚ

«Қазпочта» АҚ

«Қазақстан темір жолы» ҰҚ» АҚ

«Самұрық-Энерго» АҚ

Қазіргі уақытта компаниялар операциялық тиімділікті арттыру және ықтимал IPO үшін оңтайлы периметрді айқындау бойынша ішкі дайындық жұмыстарын жүзеге асыруда.

IPO / стратегиялық инвесторларға сатуға

2022 жыл

2023 жыл

2025 жыл

Байланыстар

Активтерді сату және жекешелендіру бойынша байланыс деректері Компанияның атауы Телефон
«Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының активтерін жекешелендіру бойынша байланыс телефоны «Самұрық-Қазына» АҚ +7 (7172) 55-26-80
«Самұрық-Қазына» АҚ еншілес ұйымдарының активтерін сату жөніндегі комиссиямен байланыс «КазМунайГаз» ҰК» АҚ +7 (7172) 78-92-38
«Қазақстан темір жолы» ҰҚ» АҚ +7 (7172) 60-35-00
«Біріккен химиялық компания» ЖШС +7 (7172) 73-71-33
Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ +7 (7172) 55-95-10
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ +7 (7172) 45-83-33 (вн. 10162)

«Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының активтерін жекешелендіру бойынша байланыс телефоны

Куратор: «Самұрық-Қазына» АҚ
+7 (7172) 55-26-26

«Самұрық-Қазына» АҚ еншілес ұйымдарының активтерін сату жөніндегі комиссиямен байланыс

«КазМунайГаз» ҰК» АҚ
+7 (7172) 78 92 38

«Қазақстан темір жолы» ҰҚ» АҚ
+7 (7172) 60 35 00

«Біріккен химиялық компания» ЖШС
+7 (7172) 73 71 33

Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ
+7 (7172) 55 95 10

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
+7 (7172) 45 83 33 (вн. 10162)

2. Стратегиялық инвестициялар

Жобалар

Жамбыл облысындағы «Бурное» күн электр станциясының құрылысы және кеңейту жобалары

Бұл жобаларды «Самұрық-Қазына Инвест» «UG Energy Limited» (Ұлыбритания) серіктестігімен «Burnoye Solar-1» және «Burnoye Solar-2» жобалау компаниялары негізінде «Самұрық-Қазына Инвест» 49 % қатысуымен жүзеге асырды. Сондай-ақ, осы жобалар аясында ЕҚҚДБ қарызды қаржыландыру тартылды.

Күн станциясының бірінші және екінші кезеңдері сәйкесінше 2015 және 2018 жылдары іске қосылды.

80,37

млн кВт*с

2019 жылы «Бурное» станциясы электр энергиясын өндірді.

361,49

млн кВт*с

2015 жылы пайдалануға берілген сәттен бастап 2019 жылдың 31 желтоқсанына дейін «Бурное» станциясы құрады.

Өндірілген электр энергиясының барлық көлемін «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» Қазақстан Республикасының Заңының негізінде «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі есеп айырысу-қаржы орталығы» ЖШС сатып алады.

Жобаның серіктесі:

UG Energy Limited

UG Energy Limited – United Green компаниясының (бұдан әрі – UG) еншілес ұйымы, ол өз кезегінде, қарқынды дамып келе жатқан салаларға, оның ішінде жаңартылатын энергия көздері саласындағы жобаларға тікелей инвестициялармен айналысатын халықаралық әртараптандырылған топ.

UG жобаларды іске асыруға стратегиялық инвестор ретінде де, жобаларды іске асыру бойынша қызметтерді ұсыну арқылы да қатысады.

UG компаниясы жаңартылатын энергия көздері саласында іске асыратын жобалардың жалпы қуаттылығы – 400 МВт-тан астам, жалпы құны 1,2 млрд. АҚШ долларын құрайды, оның ішінде 300 млн. АҚШ доллары капиталды салым ретінде қарастырылған.

UG кеңселері мен өкілдіктері Лондонда (Англия), Дубайда (БАӘ), Гамбургте (Германия) және Эрбилде (Ирак) орналасқан.

3. Тікелей инвестициялар

Инвестициялық жобалар

Жаңа Даму стратегиясына сәйкес «Самұрық-Қазына» АҚ жобаны бірлесіп қаржыландыру және іске асыру үшін қажетті тәжірибесі мен технологиялары бар стратегиялық инвесторлармен бірге жаңа бастамаларға инвестиция салады. Жетекші компаниялармен әріптестікте интеграцияланған бизнесті құру Самұрық-Қазынаға портфельді әртараптандыруға және ел экономикасының құрылымдық өзгерістерінің қозғаушы күші болатын жаңа компаниялар құруға мүмкіндік береді.


Фонд в особенности заинтересован в привлечении инвестиций и технологий для реализации прорывных и высокотехнологичных проектов.


Фонд также стремится к углеродной нейтральности, в соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года, в ходе которого были озвучены новые приоритеты, в том числе достижение углеродной нейтральности к 2060 году.


Кроме того, Фонд осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество, и обеспечит соответствие своей деятельности принципам устойчивого развития путем согласованности своих экологических (E), социальных (S) и управленческих (G) целей, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон.


В условиях недостаточности инфраструктурного развития, на сегодняшний день для Фонда наиболее приоритетными являются инфраструктурные и «зеленые» инвестиции внутри страны, направленные в том числе на развитие несырьевых секторов.

Инвестициялау салалары


Самұрық-Қазынамен ынтымақтастықтың инвестициялық тетіктері

«Самұрық-Қазына» АҚ өзара тиімді инвестициялық құрылымдар арқылы Қазақстанға тікелей шетелдік инвестицияларды тартуға белсенді қатысады. Атап айтқанда, әлеуетті әріптестіктің екі схемасы бар: капиталға бірлесіп инвестициялау және Самұрық-Қазынаның қатысуымен құрылған тікелей инвестициялар қорлары арқылы инвестициялау.


Структура участия в проекте

Целевые инвестиционные показатели
IRR > CoE, NPV>0

Целевая структура капитала
Доля Фонда в капитале проекта менее 50%

Пример структуры финансирования проекта:

Источники $ млн Доля
Собственные средства: 60 30%
   Фонд 29 49%
   Стратегический партнер 31 51%
Заемные средства 140 70%
Общая стоимость 200 100%

Требования к партнеру по проекту

В проекте должен присутствовать сильный финансово-устойчивый стратегический партнер, который обладает необходимым опытом и технологиями для совместной реализации и финансирования инвестиционного проекта.


Период участия Фонда

Долгосрочный подход (5-7 лет и более), в зависимости от потенциала к повышению стоимости.


Стратегия выхода Фонда

Выход из проекта путем продажи доли стратегическому партнеру, финансовому инвестору или IPO.


Ограничения при выборе инвестиций

  • Стартап компании
  • Венчурное финансирование
  • Нефтегазовая отрасль, в части разведки и добычи

Контакты

Директор Департамента по инвестициям
Абильмажинов Сакен Маратович, рабочий номер 8 (7172) 55 4072

Руководитель Сектора по поиску проектов
Курманбаев Сакен Сарыбаевич, рабочий номер 8 (7172) 55 4046

Старший менеджер
Балахметова Адия, рабочий номер 8 (7172) 55 4353

Старший менеджер
Кабиров Асхат Ахатұлы, рабочий номер 8 (7172) 55 2651

Старший менеджер
Орманбетова Гульнур Ашубасаровна, рабочий номер 8 (7172) 55 2708

Шешім қабылдау процесі

«Самұрық-Қазына» АҚ шешім қабылдау кезінде Қазақстанның қазіргі және болашақ ұрпақтары алдындағы жауапкершілікті басшылыққа алады. Біз инвестициялық қызметтің Корпоративтік Стандартына сәйкес әр инвестицияға қатаң кезең-кезеңдік тәсілді ұстанамыз.