ЖЫЛДЫҚ
ЕСЕП
2021
ЖАҺАНДЫҚ
СЫН-ҚАТЕРЛЕРГЕ
ТҰРАҚТЫЛЫҚ
БІЗДІҢ МАНДАТЫМЫЗ
Қордың пайымы – жауапты инвестициялар арқылы адамдардың әл-ауқаты мен қоршаған ортаны қорғау қағидаттарын ұстана отырып, инновациялық дамуда ілгері ұмтылатын ұлттық экономика көшбасшысы.
БІЗ ТУРАЛЫ
«Самұрық-Қазына» акционерлік қоғамы 2008 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен құрылды. Қордың Жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады. Қордың миссиясы – активтерді Қазақстан Республикасы халқының мүддесінде тиімді басқару арқылы ұзақ мерзімді құн құру және экономиканың орнықты дамуын ынталандыру.
Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері
Қордың қарызы және EBITDA, млрд теңге
Табыстылық коэффициенттері
ROA, % (активтердің табыстылығы)
ROЕ, % (жекеменшікті капиталдың табыстылығы)
ҚОР ТОБЫНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК НӘТИЖЕЛЕРІ 1
Төмендегі кестеде Топтың 2019, 2020 және 2021 жылдардағы шоғырландырылған нәтижелеріне қатысты қаржылық ақпарат көрсетілген.
Көрсеткіш
2019
2020
2021
Шоғырландырылған түсім, млрд теңге (мем. субсидияларды қоспағанда)
10 649
556
11 710
Активтер, млрд теңге
26 417
27 483
30 310
Жекеменшік капитал, млрд теңге
14 343
15 152
17 173
Акционердің үлесінен шоғырландырылған таза пайда, млрд теңге
248
558
629
EBITDA (операциялық), млрд теңге
366
870
856
EBITDA Margin (%)
22,1
21,8
24,3
ПОРТФЕЛЬДІК КОМПАНИЯЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ
ПОРТФЕЛЬДІК КОМПАНИЯЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ АЛҒЫСӨЗІ
Джон Дудас
«Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы
БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ АЛҒЫСӨЗІ
Сәтқалиев Алмасадам Майданұлы
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы
2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша. Бұл тізімге Қордың ірі портфельдік компаниялары ғана кіреді және толық болып табылады
90.42%
Көмірсутекті барлау, өндіру, қайта өңдеу және тасымалдау жөніндегі қазақстандық оператор
100%
Қазақстанда халықаралық энергия теңгерімімен табысты ұштастырылған көп бейінді ірі энергетикалық холдинг
51%
Қазақстанның негізгі әуе тасымалдаушысы
100%
Пошталық, қаржылық, брокерлік және агенттік қызметтердің кең аясын ұсынатын Қазақстан поштасы ұлттық операторы
100%
Қызметін геологиялық барлау мен өндіруден бастап ақырғы өнімді сатуға дейінгі бүкіл тізбек бойынша жүзеге асыратын қазақстандық газ компаниясы
51%
Қазақстанның негізгі телекоммуника- циялық компаниясы, ұлттық байланыс операторы мәртебесіне ие
100%
Қатты пайдалы қазбаларды барлау, өндіру, өңдеу, қайта өңдеу және сату жөніндегі қазақстандық компания
75%
Уран, сирек кез- десетін металл, атомдық электр станцияларына арналған ядролық отын импорты- экспорты бойын- ша қазақстандық оператор
100%
Химиялық саладағы инвести- циялық жобаларды әзірлеу және іске асыру жөніндегі қазақстан- дық компанияой отрасли
90%
Қазақстан- ның электр энерге- тикалық жүйесінің бірыңғай жүйелік операторы
100%
Қазақстан- ның Маги- стральдық теміржол желісінің iрі опера- торы
100%
Қызметін геоло- гиялық барлау мен өндіруден бастап ақырғы өнімді сатуға дейінгі бүкіл тізбек бойынша жүзеге асыратын қазақстандық газ компаниясы
90.42%
«Самурық- Қазына» АҚ компания- лар тобы бойын- ша құрылыс басқарумен айналыса- тын қазақстан- дық компания
КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ
ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ
ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ШОЛУ
ТҰРАҚТЫ ДАМУ
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
Қосымшалар