ТҰРАҚТЫ ДАМУ САЛАСЫНДАҒЫ
2021
ЖЫЛҒЫ ЕСЕПТІЛІК
ҚАУІПСІЗДІКТІ,
ДАМУДЫ ЖӘНЕ ӘЛ-АУҚАТТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
2021 жылы біз
32
қайырымдылық жобасын жүзеге асырдық
2021 жылы зардап шеккендердің саны 2020 жылмен салыстырғанда
11%-ға
азайды
Қор компаниялары тобындағы Әлеуметтік әл-ауқат индексі
73%-ды
құрады
Самұрық-Энерго AIX биржасында
18,4
МЛРД ТЕҢГЕ
сомасына дебюттік «жасыл» облигацияларды орналастырды
Қордың басқаруында жалпы активтер 2021 жылдың соңында
30,3
ТРЛН ТЕҢГЕНІ
құрады

Қор тобына мұнай-газ, көлік және логистика, химиялық және атомдық, тау-кен және металлургия, энергетика, машина жасау және жылжымайтын мүлік компаниялары кіреді

КОММУНИКАЦИЯЛАР
МҰНАЙ-ГАЗ ХИМИЯСЫ
МҰНАЙ-ГАЗ СЕКТОРЫ
ТАУ-КЕН ӨНДІРУ
ЭНЕРГЕТИКА
БАСҚАЛАРЫ
ЛОГИСТИКА
ҚЫЗМЕТ ГЕОГРАФИЯСЫ

Қор өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүргізеді. Портфельдік компаниялардың қызмет географиясы мен нарықтары төменде келтірілген.

ҚР пошта байланыс операторы, Дүниежүзілік пошта Одағында Қазақстанның пошта әкімшілігін ұсынады.

Қордың иелену үлесі – 100%

Қазақстанның мұнай-газ саласында мемлекеттің мүддесін білдіретін көмірсутектерді барлау, өндіру, өңдеу және тасымалдау жөніндегі қазақстандық оператор.

Қордың иелену үлесі-90,42%

Жылдам дамып келе жатқан халықаралық әуе компаниясы, қауіпсіздік және халықаралық деңгейдегі техникалық сарап- тама көрсеткіштері жоғары ҚР ұлттық тасымалдаушысы.

Қордың иелену үлесі-51%

Химия саласындағы жобаларды жүзеге асыру үшін құрылған Компания.

Қордың иелену үлесі – 100%

ҚР магистралдық теміржол желісінің ұлттық операторы.

Қордың иелену үлесі – 100%

ҚР Электр энергетикалық жүй- есінің бірыңғай жүйелік операто- ры (ҚР БЖС).

Қордың иелену үлесі-90%

Қазақстандағы маршруттарға қызмет көрсетуге арналған әуе компаниясы.

Қордың иелену үлесі – 100%

Жалға берілетін және коммерци- ялық тұрғын үй бағыты бойынша Дағдарысқа қарсы бағдарлама- ның, «Нұрлы Жер» бағдарлама- сының операторы.

Қордың иелену үлесі – 100%

Қызметін геологиялық барлау мен өндіруден бастап ақырғы өнімді сатуға дейінгі бүкіл тізбек бойынша жүзеге асыратын қазақстандық газ компаниясы.

Қордың иелену үлесі – 100%

Ақпараттық коммуникациялық қызмет- тердің кең ауқымын ұсынатын Қазақстан Республикасының жетекші операторы.

Қордың иелену үлесі-51%

Қазақстандағы электр энергетикалық активтерді басқару жөніндегі ірі көпсалалы холдинг.

Қордың иелену үлесі – 100%

Қатты пайдалы қазбаларды барлау, игеру, әзірлеу, өңдеу және өткізу, сондай - ақ ҚР Минералдық-шикізат базасын молайту жөніндегі қазақстандық оператор.

Қордың иелену үлесі – 100%

ҚР уран, сирек металдар, ядро- лық отын, арнайы жабдықтар мен қос мақсаттағы техноло- гиялар экспорты мен импорты жөніндегі ұлттық оператор.

Қордың иелену үлесі-75%
2021 ЖЫЛДЫҢ НЕГІЗГІ НӘТИЖЕЛЕРІ
экономикалық
1 167
млрд теңге

ҚР бюджетіне салықтар мен төлемдер төленді

170
млрд теңге

дивидендтер 2021 жылдың қорытындысы бойынша Жалғыз акционерге төленеді

2
трлн теңге

инфрақұрылымдық жобаларға инвестицияланған

экологиялық
325
млн КВтсағ

" таза " электр энергиясын өндіру

>8%

ҚР ЖЭК көлемінен Қордың ЖЭК үлесі

>6
млн кВт

Электр қуатын
үнемдеу

-9%

2020 жылмен салыстырғанда қалдықтардың азаюы

18
млрд теңге

Сомаға «жасыл» облигациялар шығарылды

әлеуметтік
11%

2020 жылмен салыстырғанда зардап шеккендер санының төмендеуі

4,3%

Еңбек ету қабілетінен айырылудың өндірістегі жазатайым оқиғалардың жиілігін төмендету (LTIFR)

25%

Өндірістік персонал жа- лақысының орташа өсуі

>2 000

Жұмыс орындары
2021 жылы құрылды

7,1
млрд теңге

Қайырымдылыққа
жұмсалды

>500 000

Қамтылған
бенефициарлар

корпоративтік басқару
«BB»

Қордың корпоративтік басқару рейтингі (орташадан жоғары)

77%

Сатып алудағы жергілікті қамтудың үлесі

4,6
млрд теңге

Сатып алу қорытындысы бойынша отандық бизнеске төленді

4 631

Ұзақ мерзімді шарттар жасалды

150

Жедел желіге өтініштер расталды және пысықталды

3

ЖАҚСЫ ДЕНСАУЛЫҚ
ЖӘНЕ ӘЛ-АУҚАТ

4

САПАЛЫ
БІЛІМ БЕРУ

5

ГЕНДЕРЛІК
ТЕҢДІК

7

ҚЫМБАТ ЕМЕС
ЖӘНЕ ТАЗА ЭНЕРГИЯ

8

ЛАЙЛЫҚТЫ ЖҰМЫС
ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ӨСУ

9

ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ,
ИННОВАЦИЯЛАР,
ИНФРАҚҰРЫЛЫМ

10

ТЕҢСІЗДІКТІ
ҚЫСҚАРТУ

11

ТҰРАҚТЫ ҚАЛАЛАР
ЖӘНЕ ЕЛДІ МЕКЕНДЕР

13

КЛИМАТТЫҢ
ӨЗГЕРУІМЕН
КҮРЕС

17

ТҰРАҚТЫ ДАМУ
ҮШІН СЕРІКТЕСТІК

Экологиялық
 • СО2 тікелей және жанама шыға-
  рындылары
 • Төмен көміртекті даму
 • Энергияны үнемді тұтыну
 • Қалдықтарды азайту
E
 • Қоршаған ортаға әсер және
  экожүйелер
 • Климаттың өзгеруі және
  төмен көміртекті экономика
 • Ресурстарды тиімді
  пайдалану
Әлеуметтік
 • Денсаулық және өндірістік
  қауіпсіздік (COVID-19-ды қоса
  алғанда)
 • Халықтың жұмыспен қамтылуына
  әсері
 • Әртүрлілік және инклюзивтілік
 • Қызметкерлерді оқыту және
  көтермелеу
 • Қызметкерлерге сыйақы беру
  және бағалау
 • Қайырымдылық қызметі
 • Корпоративтік мәдениет
S
 • Жұмыс орнындағы амандық
  пен қауіпсіздік
 • Адам капиталы, алуантүрлілік
  және инклюзивтілік
 • Қайырымдылық және
  демеушілік көмек
Корпоративтік басқару
 • Корпоративтік басқару жүйесі
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
  іс-қимыл
 • Парасаттылық және комплаенс
 • Ашықтық және ақпаратты ашу
 • Әлеуметтік-жауапты сатып алулар
 • Басқарушы органдардың, оның
  ішінде Директорлар кеңесінің ген-
  дерлік құрамының тепе-теңдігі
G
 • Корпоративтік басқару
 • Ашықтық, этика және
  комплаенс
 • Бизнес-процестерге ESG
  интеграция
БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҮНДЕУІ
Сәтқалиев Алмасадам Майданұлы
Басқарма Төрағасы
ТОЛЫҚ ОҚЫҢЫЗ