AIFC LSE

Қор туралы

«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» Акционерлік қоғамы 2008 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен құрылды. Қордың жалғыз акционері - Қазақстан Республикасының Үкіметі.

Қор Қазақстан Республикасының ұлттық әл-ауқатын арттыру және болашақ ұрпақ үшін ұзақ мерзімді тұрақтылықты қамтамасыз ету міндеті жүктелген инвестициялық холдинг.

Қор
тарихы
01
02
03

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ даму стратегиясы

«Самұрық-Қазына» қорының миссиясы Қазақстан Республикасының ұлттық әл-ауқатын арттыру және болашақ ұрпақ үшін ұзақ мерзімді тұрақтылықты қамтамасыз ету.

«Самұрық-Қазына» АҚ –ның 2028 жылға дейінгі даму стратегиясын 2018 жылы Қорды басқару жөніндегі кеңесі және Жалғыз акционер мақұлдады.

Қордың стратегиялық мақсаттары

Компаниялардың рентабельдігін арттыру
Портфельдік компаниялардың рентабельділігін арттыру Қордың басты міндеттердің бірі болып табылады. Қаржылық орнықтылықты нығайту, операциялық тиімділікті арттыру, бизнес-процестерді оңтайландыру және реинжинирингтеу, Қордың портфельдік компаниялары арасындағы синергияны қамтамасыз ету және портфельдік компаниялардың инвестициялық тартымдылығын арттыру бойынша бірқатар шараларды қамтамасыз ету жоспарланып отыр
Портфельдің құрылымын оңтайландыру
Портфельдің құрылымын оңтайландыру Қордың инвестициялар портфелін белсенді басқаруға көшуі үшін маңызды қадам болып табылады. Портфельдің құнын көтеру және оның кірістілігін ұлғайту мақсатында Қордың ағымдағы активтер портфелін қайта құрылымдау, инвестициялық жобаларды қайта қарау, заңды тұлғалар саны мен активтерді басқару деңгейлерін қысқарту және стратегиялық емес активтерден шығу міндеттері Қорға өз ресурстарын қайта бөлуге мүмкіндік беретін болады.
Кірістерді әртараптандыру
Активтерді белсенді басқару Қорға Қазақстанның экономикасы үшін әлеуетті мультипликативтік әсерге ие және кірістілігі жоғары активтерге/жобаларға басымдық бере отырып, портфель кірістілігін арттыруға, оны әртүрлі салаларға әртараптандыруға мүмкіндік береді.


Қазақстан Республикасындағы инвестициялар

Қор инвестицияларды Қазақстан экономикасының әртүрлі секторларын дамыту және Қазақстан экономикасы үшін стратегиялық маңызы бар жобаларды (негізгі мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес) дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген және жекеменшік сектордың дамуына кедергі келтірмейтін, "сары парақтар" қағидатымен белгіленген шектеулерді ескере отырып, Қазақстан Республикасы шегінде жүзеге асырады.


Қазақстан Республикасының шегінен тыс инвестициялар

Орта мерзімді және ұзақ мерзімді перспективада даму стратегиясы әртараптандыру арқылы кірістілікті арттыру, әл-ауқатты сақтау мақсатында ұлттық экономикамен және өнеркәсіппен байланысты емес Қазақстан Республикасынан тыс инвестицияларды бөлуді көздейді. Қор жетекші тәуелсіз қорлармен, сондай-ақ бірлескен тікелей инвестицияларды жүзеге асыру үшін басқа инвестициялық компаниялармен және қорлармен әріптестік қатынастар құрады, нәтижесінде олар Қазақстанның өнеркәсіп салаларымен
Корпоративтік басқару және тұрақты даму
Орнықты даму бастамалары, корпоративтік басқару және корпоративтік мәдениет орнықты дамудың негізі және портфель құнына ықпал ететін шекті факторлары болып табылады.


Корпоративтік басқару

Қор тиімді басқаруды қамтамасыз ету, инвестициялық тартымдылықты арттыру және белсенді инвестор функциясын сәтті орындау мақсатында Қорда және портфельдік компанияларда Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ) корпоративтік басқару жөніндегі ұсынымдарына сәйкес корпоративтік басқарудың озық тәжірибесін енгізуді жалғастыруы қажет.


Адами капиталды дамыту

Тиімді корпоративтік мәдениетті қалыптастыру, меритократияның негізге алынатын қағидаттарын енгізу, адамдарды трансформациялау және «коммерциялық» ойлау мен өзгерістерге әзір болу үшін жаңа мінез-құлық модельдерін енгізу арқылы Қорда және портфельдік компанияларда персоналды дамыту бойынша үздік тәжірибелерді пайдалануды қамтамасыз етеді.


Демеушілік қызмет және әлеуметтік жауапкершілік

Қор демеушілік және қайырымдылық көмек көрсетуді жалғастырады. Көмектің бөлінуі қайта қаралуға және қоғам қажеттілігіне қарай басымдық берілуге тиіс. Ең үздік тәжірибелерге сүйене отырып, Қор денсаулық сақтауға, білім беруге, жастардың кәсіби дамуына, қоғамдастықты, қоршаған ортаны, өнер мен мәдениет мұрасын, білімді дамытуға, зерттеулерге, инновацияларға, ғылым мен технологияларға, бақытсыздыққа ұшыраған тұлғалар мен отбасыларына қолдау көрсетуге бағытталған әлеуметтік жобаларды қаржыландырады.


Тұрақты даму бастамалары

Қор қызметтің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік аспектілерін тиімді және сәтті басқару мақсатында жоғары этикалық стандарттарды ендіреді және сенімге негізделген корпоративті мәдениетті қалыптастырады, корпоративті басқаруды жетілдіреді, қаржылық орнықтылықты қамтамасыз етеді, адами капиталға инвестициялауды, экологиялық орнықтылықты қамтамасыз ету бойынша барлық шараларды қабылдайды.

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарына сәйкес Қор мемлекеттік бастамалар мен бағдарламаларды Орындаушы рөлінен инвестициялық компанияның рөліне ауысуға ниетті. Бұл мақсат ағымдағы портфельдік компаниялардың қызметін басқарумен қатар, инвестициялардан түсетін кірістерді қамтамасыз ететін Қордың инвестициялар портфелін белсенді басқаруды және жетекші егеменді әл-ауқат қорлары деңгейінде дамытушы қоржынды көздейді. Қор жекешелендіру бағдарламасын, қаражат пен дивидендтерді дивестициялау мен қайта инвестициялау бағдарламасын, Қазақстанда және одан тыс жерлерде жаңа инвестицияларды іске асыру арқылы өз қоржысының сапасын белсенді басқаруды және жақсартуды жалғастыруға ниетті.

«Самұрық-Қазына» АҚ
Корпоративтік басқару Кодексі