Директорлар Кеңесінің комитеттері

Аудит комитеті

Комитет төрағасы:

Лука Сутера,

Тәуелсіз директор

Комитет мүшесі:

Жәмішев Болат Бидахметұлы,

Тәуелсіз директоры

Тағайындау және сыйақы комитеті

Комитет төрағасы:

Бектенов Олжас Абайұлы,

Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі

Комитет мүшесі:

Лука Сутера,

Тәуелсіз директор


Мұхаммед Жәмил әл Рамахи,

Тәуелсіз директор

Трансформациялау бағдарламасының іске асырылуын бақылау комитеті

Комитет төрағасы:

Бектенов Олжас Абайұлы,

Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі

Комитет мүшесі:

Жәмішев Болат Бидахметұлы,

Тәуелсіз директоры

Стратегия комитеті

Комитет төрағасы:

Байбазаров Нұрлан Серікұлы,

«Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі

Комитет мүшесі:

Жәмішев Болат Бидахметұлы,

Тәуелсіз директоры