Корпоративтік басқару

«Самұрық-Қазына» АҚ корпоративті басқару жүйесі акционерлердің құқықтарын қорғайды және инвесторларға табыстың басқару принциптері және компаниядағы жағдай туралы жедел және сенімді ақпарат ұсынады, басқару қағидалары және қоғамдағы жағдай, акционерлердің мүдделері мен құқықтарының бұзылу ықтимал тәуекелдерін минимумға дейін жеткізеді және жояды.

Корпоративтік басқару бөлімінде Қор 6 жобаны жүзеге асырады:

Басқару органы

«Самұрық-Қазына» АҚ-ның Корпоративтік басқару жүйесіне Қордың Компаниялар тобы бойынша алғашқыдан соңғы деңгейге дейінгі бүкіл басқару, бақылау және басқару органдарының жауапкершілігі кіреді:

«Самұрық-Қазына» АҚ-ның жалғыз акционері бұл – Қазақстан Республикасының Үкіметі. Оның құзырына Қордың Даму стратегиясын бекіту, Басқарма Төрағасы мен директорларын тағайындау, қаржылық нәтижелерді бекіту мен дивидендтер алу кіреді;

Компания қызметіне жалпы жетекшілікті, оның ағымдағы қызметтік міндеттерін шешу өкілеттілігі берілген Төраға бастаған компания Басқармасының Директорлар Кеңесі жасайды.

Қарашева Әсел Рүстемқызы

Корпоративтік хатшының орынбасары-Корпоративтік хатшының қызметінің басшысы

Трұмов Серікбай Өтелгенұлы

Омбудсмен