РУС ENG КАЗ

«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ

Нормативтік-құқықтық база


«Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» ҚР Заңы (2018 жылғы 21 шілде енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен)

167.50 кб

Сақтандыру ұйымдарының тізімі 1 қараша 2017

122.50 кб

«Самұрық-Қазына» АҚ Жарғысы (2016 жылы 26 қарашада енгізілген өзгерістермен)

67.25 кб

Мүдделер қақтығысы жөніндегі «Самұрық-Қазына» АҚ корпоративтік стандарты

10.53 мб

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамның корпоративтік хатшысы туралы ереже

93.50 кб

«Самұрық-Қазына» АҚ Жарғысы (24.10.2018 ж. өзгерістермен)

216.50 кб

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының 2018 – 2028 жылдарға арналған даму стратегиясын бекіту туралы ҚР Үкіметінің қаулысы

407.00 кб

Сақтандыру ұйымдарының тізімі 1 тамыз 2018

216.84 кб

«Самұрық-Қазына» АҚ трансформациялау бағдарламасы(2018 жылы 30 мамыр енгізілген өзгерістермен)

812.01 кб

А.С. Есімовты тағайындау туралы ҚР Үкіметінің қаулысы

567.41 кб

Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықтарды өткізу Реттемесі /регламент/

453.50 кб

«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның және дауыс беретін акц-ның (қ-су үл-нің) 50% аст. тікелей және жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-на меншік құқ. тиесілі ұйым-ның акт. өткізуінің, қайта құрыл-дың бірыңғай қағид. (31.07.2017)

353.14 кб

«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ активтерін өткізуінің, қайта құрылымдауының бірыңғай қағидалары (27.01.2017 ж. өзгерістер мен толықтырулармен)

527.65 кб

«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның және дауыс беретін акц-ның (қ-су үл-нің) 50% аст. тікелей және жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-на меншік құқ. тиесілі ұйым-ның акт. өткізуінің, қайта құрыл-ның бірыңғай қағид. (27.01.2017 ж. өзг. мен тол-мен)

527.65 кб

Мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылдың жаңа үлгісіне өту

7.31 мб

Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Жекешелендірудің 2016 – 2020 жылдарға арналған кейбір мəселелері туралы" 2015 жылғы 30 желтоқсандағы №1141 Қаулысы

3.69 мб

«Самұрық-Қазына» АҚ Корпоративтік басқару Кодексі (2015 жылғы 15 сәуірде берілген өзгерістермен)

781.65 кб

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 31 мамырдағы «2014-2016 жылдарға арналған Кешенді жекешелендіру жоспарын бекіту туралы» №280 Қаулысы

781.55 кб

«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ы және дауыс беру акц-ның 50% астамы (қатысу үлесімен) жеке меншік немесе сенімді басқару құқ-мен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі мекемелердің активтері мен нысандарын қайта құрылымдау саясаты

84.31 кб

Мүліктерді сату бойынша электронды сауда жүргізу тәртібі мемлекеттік мүлік реестрі веб-порталында

188.98 кб

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 12 мамырдағы «Қазақстан Республикасының 31 мамырдағы «2014-2016 жылдарға арналған Кешенді жекешелендіру жоспарын бекіту туралы» №280 қаулысына өзгерістер мен қосымшалар енгізу туралы» №429 қаулысы

2.05 мб

Қазақстан Республикасы Үкіметі мен «Самұрық-Қазына» АҚ арасындағы өзара іс-қимыл туралы Келісім жобасы

25.66 кб

ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 31 қазандағы № 1384 Қаулысы

533.00 кб

«2016-2020 жылдарға арналған жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы» ҚР Үкіметінің №1141 Қаулысы

109.11 кб

Активтерді іске асыру, қайта құрылымдаудың бірыңғай ережесі

491.24 кб

«Самұрық-Қазына» АҚ іскерлік әдебінің кодексі (2013 жылы 25 желтоқсанда енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен)

448.59 кб

«Самұрық-Қазына» АҚ болжалды бұзушылықтар туралы хабардар ету саясаты

18.62 кб

«Самұрық-Қазына» АҚ 2013-2022 ж.ж. арналған кадрлық саясаты

25.98 кб

«Самұрық-Қазына» АҚ дивиденттік саясаты туралы» ҚР Үкіметінің №543 Қаулысы

44.50 кб

«А.С. Есімовті тағайындау туралы» ҚР Үкіметінің 2017 жылғы 23 желтоқсандағы Қаулысы

1.11 мб

«Ө.Е. Шөкеевті тағайындау туралы» ҚР Үкіметінің 2011 жылғы 26 желтоқсандағы Қаулысы

12.52 кб

ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 12 қарашадағы №1048 Қаулысы

28.88 кб

ҚР Үкіметінің №669 Жарғысы (2016 жылы 17 мамырда берілген өзгерістермен)

32.99 кб

ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 17 қазандағы №962 Қаулысы

17.16 кб

ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы №1599 Қаулысы

28.47 кб

ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 13 ақпандағы №148 Қаулысы

22.10 кб

ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 15 шілдедегі №1070 Қаулысы (03.09.2018 жылғы өзгерістермен)

77.50 кб

Қордың 2016 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша акционерлік капиталының құрылымы

7.76 кб

«Самұрық-Қазына» АҚ Трансформация бағдарламасы (2017 жылы 27 қаңтарда енгізілген өзгерістермен)

2.10 мб
Қоржын компаниялар
© 2009-2020 АО «Самрук-Қазына»
Соглашение о пользовании сайта «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
Посетителей: 543 266 уникальных | 1 984 888 всего