Сатып алулар

«Самұрық-Қазына» АҚ акцияларды/бағалы қағаздарды орналастыру мәселелері бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (№ 193 хаттама) бекітілген 2022 жылғы 03 наурыздағы «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-ға меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне сәйкес сатып алудың ерекше тәртібі тәсілін қолдана отырып, консультациялық қызметтерді сатып алуды жүзеге асыруды жоспарлап отыр.

https://zakup.sk.kz/#/ext


АО «Самрук-Қазына» планирует осуществить закуп консультационных услуг в рамках подготовки к IPO АО «Эйр Астана»

Толығырақ15.12.2022 - Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма Төрағасының 2022 жылғы «07» желтоқсандағы №194-П бұйрығымен бекітілген Электронды дүкен Операторын таңдау тәртіптемесіне (бұдан әрі-Тәртіптеме) сәйкес «Самұрық-Қазына» АҚ Тәртіптемеде анықталған тәртіппен Электронды дүкен Операторын таңдау үдерісіне қатысуға өтінім қабылдау басталғанын хабарлайды.

Подробнее


30.12.202 - «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма Төрағасының 2022 жылғы «07» желтоқсандағы №194-П бұйрығымен бекітілген Электронды дүкен Операторын таңдау тәртіптемесіне (бұдан әрі-Тәртіптеме) сәйкес электрондық дүкен операторын айқындау бойынша жүргізілген таңдау үдерісінің қорытындысын жариялайды.

Электрондық дүкен операторын айқындау мақсатында, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасына ұсынымдар әзірлейтін комиссия отырысының 2022 жылғы 29 желтоқсандағы хаттамасы