AIFC LSE

Қаржылық көрсеткіштер

«Самрук-Қазына»
Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» Акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасы Президентінің 13 қазан 2008 жылғы (№ 669) Жарлығына және

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 17 қазан 2008 жылғы (№ 962) қаулысына сәйкес құрылды. Қор мемлекеттік екі алпауыттың: «Қазына» орнықты даму қоры» акционерлік қоғамы мен «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингін біріктіру жолымен құрылды.
2020 жылдың 3 ай қорытындысы
бойынша Қаржы көрсеткіштері

2020 ж. Қаңтар
Түсім
млрд
Таза
кіріс
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ978,58156,5
«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ 280,72 114,9
«Эйр Астана» АҚ 61,8410,3
«Самұрық-Энерго» АҚ 81,677,5
«Қазақтелеком» АҚ 121,8420,55
«KEGOC» АҚ 83,6511,49
«Тау-Кен Самұрық» ҰТТК» АҚ 3,404,4
Түсім
млрд
Таза
кіріс
«Қазпошта» АҚ 11,300,02
«Біріккен химиялық компания» ЖШС 4,2250,4
«SamrukKazynaConstruction» АҚ (СҚЖМҚ) 8,992,9
«Qazaq Air» АҚ 1,732,6
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 26,1461,75

Топ-12 сомасы 1 432,446,9
Есептер
мен жоспарлар