РУС ENG КАЗ

«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ

Активтер мен нысандар

Жекешелендірудің 2016-2020 жылдарғаарналғанкешендіжоспарына «Самұрық-Қазына» АҚкомпаниялартобының 170 активіенгізілген:

9 іріактив IPO / SPO-ғашығарылуғанемесестартегиялықинвесторғасатуғажатқызылған;

161 активбасқадатәсілдермен «Самұрық-Қазына» акционерлікқоғамытобынаншығарылады.Қайта құрылатын_таратылатын активтер
Сатуалды дайындық кезеңiндегi активтер
2016-2019 жылдары сатылған активтер
IPO_SPO_Стратегинвесторға сатуға жатқызылған активтер
Қоржын компаниялар
© 2009-2019 АО «Самрук-Қазына»
Соглашение о пользовании сайта «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
Посетителей: 543 266 уникальных | 1 984 888 всего