БолашаКты бyгіннен бастап Кyраймыз:
тyракты дамугаарналган инфракyрылым
2022 жылғы тұрақты даму саласындағы есеп