БІЗДІҢ АДАМДАР

Персоналды дамытуға инвестициялар

Кадрлық әлеуетті арттыру арқылы адами капиталды дамыту жұмыскерлеріміздің жаңа салалардағы құзыреттерін күшейту және үздік әлемдік тәжірибелерге сүйене отырып, олардың біліктілігін үздіксіз арттыру біздің стратегиялық міндеттеріміздің бірі болып табылады.

Жұмыскерлермізді дамуы 70/20/10 қағидатына негізделген, онда әрбір жұмыскер жеке даму жоспарына сәйкес өзінің оқуы мен дамуы үшін жауап береді. Қор жоғары білікті кадрлық әлеуетті құру үшін өзін-өзі дамытуға, оқытуға, коучингке, тәлімгерлікке, функционалдық академияларға, HR жобаларына және Қор тобы ішіндегі кәсіби қауымдастықтарға инвестиция салады. Бәсекелестік артықшылықтарды қолдау мен нығайтудың негізгі басымдықтарына құзыреттілікті дамыту бағдарламаларын, модульдік оқыту бағдарламаларын енгізу, инженерлер мен техниктер мен жұмысшыларды басым оқыту, инженерлік және техникалық мамандықтар үшін дуальды оқытуды дамыту, оқытуда цифрлық технологияларды пайдалану және персоналдың барлық деңгейлері үшін бейімдеу бағдарламаларын әзірлеу кіреді. Біздің тәсілдерімізге ішкі оқыту жүйесін әзірлеу, дағдыларды игеру және дамыту үшін жұмысшыларды ротациялау, таланттар пулын құру, бағалау әдістерін жақсарту, шетелдік және жергілікті жұмысшылар арасында білім беруді қамтамасыз ету, халықаралық оқыту бағдарламаларында жұмыскерлерді қолдау және қысқарту, қайта құрылымдау, тарату жағдайында жұмыскерлерге жаңа мүмкіндіктерге көшуге көмектесу үшін аутплейсмент бағдарламаларын енгізу кіреді немесе зейнетке шығу. GRI 404-2, GRI 3-3

2022 жылы Қор тобының 625 328 жұмыскері оқудан өтті. Осы мақсатта оқытуға жұмсалған шығындар – 104,3 млрд теңгені құрады, оқытудың орташа құны – бір жұмыскерге 166,7 мың теңге (2021 жылы 227,9 мың теңге). 2022 жылы персоналды оқытудың жалпы саны жылына 11,8 млн сағатты құрады (өндірістік персонал – жылына 6,1 млн сағат, әкімшілік-басқарушылық – жылына 5,7 млн сағат).

Таланттарды басқарудың негізгі қағидатына Қордың бизнес-стратегияға сәйкес кадрлық әлеуетін дамыту, ашықтық пен әділеттілік, біздің нақты қажеттіліктерімізге жауап беретін мұрагерлер пулын құру, мансаптық жоспарларды талқылау және өз бөлімшесінен тыс жұмысшылардың мансабын дамыту кіреді. Таланттарды басқару жүйесінің негізгі міндеті компания үшін маңызды рөлдерді орындау үшін әлеуеті бар жұмысшылар пулын құру және Қорды болашақта қажетті таланттармен қамтамасыз ету болып табылады.

Біз «Самұрық-Қазына» АҚ Әкімшілік және басқарушы жұмыскерлерінің қызметін бағалау қағидаларымен реттелетін персоналдың қызметіне тұрақты бағалау жүргіземіз. Бағалаудың мақсаты Қордың стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу үшін жұмыс нәтижелеріне, жұмыскерлердің дағдыларына, білімдері мен құзыреттеріне қойылатын талаптарды айқындау арқылы жұмыскерлер қызметінің тиімділігін арттыру. GRI 404-3 Қызметті бағалау келесі негізгі қағидаттарға негізделген:

  • сенімге негізделген әділ және объективті кері байланыс беру;
  • оқыту мен дамыту қажеттілігін анықтауға көмек көрсету;
  • қызметтің жеке көрсеткіштерін жақсартуға жәрдемдесу.

Біз, жұмыскерлердің еңбегін тану және бизнес-нәтижелерге қол жеткізгені үшін көтермелеу жүйесіне назар аударамыз, сондай-ақ еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіреміз. Ол үшін Қор еңбек нарығына талдау жүргізеді, қаржылық-экономикалық мүмкіндіктерге сәйкес жалақы деңгейін қолдайды, жалақы деңгейін анықтауға сараланған көзқарасты сақтайды және әкімшілік-басқарушылық және өндірістік персонал арасындағы алшақтықты азайтады. Дәл осындай жүйе портфельдік компанияларда енгізілуде.